หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
ฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

CASSRU ADMIN
2022-03-11 16:42:40

วันที่ 9 มีนาคม 2565 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 

 
th