หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

CASSRU ADMIN
2022-04-11 12:00:44

ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศษสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565  ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)

 
th