หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนรายวิชา INA2102 และ INA2103
การเรียนการสอนรายวิชา INA2102 และ INA2103

CASSRU ADMIN
2023-01-15 19:34:01

Enjoy Life Enjoy Study

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้านการออกแบบมีมากมายให้ค้นหา 

การเรียนรู้จึงไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน

เราจึงพานักศึกษามาค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองกันที่หอสมุดแห่งชาติ คลังข้อมูลดีๆ ใกล้วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

บูรณาการรายวิชา INA 2102 และ INA 2103

โดย

อาจารย์ ปานพิมพ์ ยิ้มมงคล

ผศ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์

 
th