หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR
นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR

CASSRU ADMIN
2020-03-13 12:09:45

นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR

12 มีนาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Online Placement test เพื่อเป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากลระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาและออกสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา จัดสอบโดย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) 

ขอบคุณภาพ : สสสร.

 
th