หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID19
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID19

CASSRU ADMIN
2020-03-14 16:31:50

ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID19 บริเวณโดยรอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงานวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


ภาพ : ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th