หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อดีตนายกสภาสถาปนิก และอดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจวิทยานิพนธ์
อดีตนายกสภาสถาปนิก และอดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจวิทยานิพนธ์

CASSRU ADMIN
2020-03-14 18:07:13

24 กุมภาพันะธ์ 2563 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ อาจารย์เจตกำจร พรหมโยธี (อดีตนายกสภาสถาปนิก) อาจารย์เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง อดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์, อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข, ผศ.(พิเศษ)ก่อเกียรติ นิมมล, อ.ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล, อ.ภาวิณ สุทธินนท์, อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง, อ.วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ และ อ.นิรุจ เจียมจรรยง ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th