หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ

CASSRU ADMIN
2020-03-14 18:29:48

12 มีนาคม 2563 อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5   
th