หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศึกษาดูงาน Showroom MOMA ของ ABANDW INNOVATION Co.,Ltd.
ศึกษาดูงาน Showroom MOMA ของ ABANDW INNOVATION Co.,Ltd.

CASSRU ADMIN
2023-03-14 14:38:17

14 กุมภาพันธ์ 2566

     ทีมผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ (สถาปนิกอาเซียนคนแรก) อาจารย์นิพนธ์ กลิ่นวิชิต พร้อมด้วย อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา (หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงาน Showroom MOMA ของ ABANDW INNOVATION Co.,Ltd. ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับวิถีการก่อสร้างอาคารกลาง  อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง วัสดุอาคาร ระบบโครงสร้าง เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกียวข้องของอาคารประเภทสาธารณะ และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างด้วยเครื่องมือเขียนแบบ และรวมถึงการศึกษาการควบคุมงานการก่อสร้างจากบริษัทผู้รับเหมา เรียนรู้ขั้นตอนการก่อสร้าง และการจัดการกับปัญหา   ของการก่อสร้างจากสถานที่จริง

 
th