หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2565
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2565

CASSRU ADMIN
2023-03-14 15:05:19

6 กุมภาพันธ์ 2565

     วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ คุณเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง (อดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย) อ.นิรุจ เจียมจรรยง (อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์, ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th