หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > โครงการ "ใส่ใจ" เพื่อหาแนวทางป้องกัน การแก้ไขปัญหาต่างๆ
โครงการ "ใส่ใจ" เพื่อหาแนวทางป้องกัน การแก้ไขปัญหาต่างๆ

CASSRU ADMIN
2023-03-14 15:25:56

     วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนโยบายในการดูแลนักศึกษา ทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตที่จะมีผลต่อการเรียน จึงจัดโครงการ "ใส่ใจ" เพื่อหาแนวทางป้องกัน การแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

  arch , cassru
th