หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

CASSRU ADMIN
2023-01-15 10:55:47

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลการวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

 
th