หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (กลุ่มที่ 2) ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (กลุ่มที่ 2) ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565

CASSRU ADMIN
2023-03-15 09:19:15

6 กุมภาพันธ์ 2566

     วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเจตกำจร พรหมโยธี (อดีตนายกสภาสถาปนิก) พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ (สถาปนิกอาเซียนคนแรก) และคณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข, อาจารย์ ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (กลุ่มที่ 2) ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th