หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > อธิการสวนสุนันทานำผู้บริหารหลักสูตร WiNS เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา
อธิการสวนสุนันทานำผู้บริหารหลักสูตร WiNS เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา

CASSRU ADMIN
2023-03-15 09:45:38

อธิการสวนสุนันทานำผู้บริหารหลักสูตร WiNS เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา

     วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพนำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 3 สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และเยี่ยมชมวังสวนสุนันทา ย้อนเวลาผ่านอุโมงค์ประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้เนินหลังพระราชานุสาวรีย์ พร้อมทั้งย้อนรอยศึกษาเรื่องราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล ดื่มด่ำความงดงามของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สอดประสานกันอย่างลงตัว ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการลิ้มรสชาติอาหารชาววังพร้อมรับฟังการบรรเลงดนตรีสุดคลาสสิค

     กิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้สรุปการจัดกิจกรรม Bonding ระหว่างกลุ่ม Tesla และกลุ่ม Da vinci  โดยได้เลือกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

     สำหรับหลักสูตร "WiNS" เป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างเครือข่าย ผนึกพลังประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาแนวคิด กลยุทธ์การทำงาน กระบวนการเรียนรู้ด้าน Digital Literacy เพื่อการบริหารจัดการองค์กร พร้อมส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรรุ่นใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา


ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 
th