หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเขตดุสิต ออกแบบลวดลายทางเดิน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเขตดุสิต ออกแบบลวดลายทางเดิน

CASSRU ADMIN
2023-03-15 11:08:13

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเขตดุสิต ออกแบบลวดลายทางเดินเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในทุกโรงเรียน ซึ่งเคยมีการประชุมเห็นชอบให้ใช้สีประจำโรงเรียนในพื้นที่เพื่อแสดงถึงพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันของนักเรียน รร.เซนต์ฟรังซ์ รร.เซนต์คาเบรียล รร.โยนออฟอาร์ค และ รร.ยุววิทย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อทาสีเสร็จ ทางเดินนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยปรับพฤตินัย เพิ่มความปลอดภัยของผู้สัญจรทั้งทางเท้า และยานพาหนะ

 
th