หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาที่ได้รับรางวัล > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบรางวัลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม งาน Stikers Line
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบรางวัลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม งาน Stikers Line

CASSRU ADMIN
2024-03-06 14:39:28

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มอบรางวัลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม งาน Stikers Line เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ภาคเรียนที่ 2/2565

 
th