หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Project : Co-Learning Space
Project : Co-Learning Space

CASSRU ADMIN
2023-03-15 11:50:26

ราจะออกแบบ Project : Co-Learning Space ได้ดี

ต้องศึกษาการใช้งาน จากความต้องการของผู้คนจริง สภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้เข้าใจบริบทมากที่สุด

เราจึงพยายามพานักศึกษาออกไปให้เห็น ไปสัมผัส พาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ เพราะประสบการณ์ คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด


INA2204 Interior Architecture Design 4


ผศ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
อ.ปานพิมพ์ ยิ้มมงคล

 
th