หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รอยยิ้มของเด็กสร้างบ้าน
รอยยิ้มของเด็กสร้างบ้าน

CASSRU ADMIN
2023-03-15 11:55:21

รอยยิ้มของเด็กสร้างบ้าน


เต็มเติมความฝันของนักศึกษาปี 1ทุกคนด้วย Project : My house บ้านในฝัน
การออกแบบอย่างมีกระบวนการ เรียนรู้กฏหมาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ตนเอง การจัดวางพื้นที่ภายในที่สัมพันธ์กับภายนอกอย่างมีเหตุและผล เตรียมพร้อมความเป็นสถาปนิกมืออาชีพในอนาคตINA1202 Interior Architecture Design 2


อ. ปานพิมพ์ ยิ้มมงคล
ผศ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์

 
th