หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ขอเเสดงความยินดีกับ นายเกริกพล มะหะมาน และนางสาวภิญญดา ระฆังทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ขอเเสดงความยินดีกับ นายเกริกพล มะหะมาน และนางสาวภิญญดา ระฆังทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2023-03-15 12:02:08

     ขอเเสดงความยินดีกับ นายเกริกพล มะหะมาน และนางสาวภิญญดา ระฆังทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น The ICBTS international Academic Multidisciplines Resarch Conference Fukuoka 2023, In the theme of "International Conference on Social Sciences, Sociology, Atchittecture, Business, and Management in Globalization" ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566


#ผลงานวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม
นายเกริกพล มะหะมาน (Mr.Kroekphon Mahaman) เรื่อง แนวทางการรับรู้พื้นที่ว่างที่ส่งผลกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน (Guidelines for spatial approaches to Conservation in The Mangrove Forest Area) Advisor Dr.Chanokporn Phathaisittikulนางสาว ภิญญดา ระฆังทอง (Miss Pinyada Rakangthong) เรื่อง รูปแบบการจัดแสดงที่ส่งเสริมการรับรู้ สำหรับเด็ก กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Exhibition spase to leaning for children for sciene museum) Advisor Asst.Prof.Dr. Somboon Vess

 
th