หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดละมุดใน
ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดละมุดใน

CASSRU ADMIN
2019-08-15 10:06:36

ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดละมุดใน

5 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดย อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานภาคสนามสำรวจและฝึกทักษะพื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย  สอดคล้องกับการเรียนการสอนในวิชาสถาปัตยกรรมไทย 1 (Thai Architectural) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานสร้างความรู้และความเข้าใจ ฝึกสำรวจรังวัดงานด้านสถาปัตยกรรมไทย ก่อนที่จะเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดละมุดใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 
th