หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิบัติการภาคสนาม : เมืองโบราณ
ปฏิบัติการภาคสนาม : เมืองโบราณ

CASSRU ADMIN
2019-08-15 10:00:02

ปฏิบัติการภาคสนาม : เมืองโบราณ

6 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดย อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานภาคสนามสำรวจ  และฝึกทักษะพื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย  สอดคล้องกับการเรียนการสอนในวิชาสถาปัตยกรรมไทย 1 (Thai Architectural)  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานสร้างความรู้และความเข้าใจ ฝึกสำรวจรังวัดงานด้านสถาปัตยกรรมไทย  ก่อนที่จะเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองสถานที่ในประเทศกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก  โดยมีพื้นที่มากกว่า 800 ไร่ เมืองโบราณ ตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

 
th