หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดวิมุตยาราม
ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดวิมุตยาราม

CASSRU ADMIN
2019-08-15 09:59:48

ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดวิมุตยาราม


5 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดย อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานภาคสนามสำรวจและฝึกทักษะพื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย สอดคล้องกับการเรียนการสอนในวิชาสถาปัตยกรรมไทย 1 (Thai Architectural) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสร้างความรู้และความเข้าใจ ฝึกสำรวจรังวัดงานด้านสถาปัตยกรรมไทย  ก่อนที่จะเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

วัดวิมุตยาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 
th