หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

CASSRU ADMIN
2019-08-15 09:59:33

ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

5 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดย อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานภาคสนามสำรวจ  และฝึกทักษะพื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย  สอดคล้องกับการเรียนการสอนในวิชาสถาปัตยกรรมไทย 1 (Thai Architectural)  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสร้างความรู้และความเข้าใจ ฝึกสำรวจรังวัดงานด้านสถาปัตยกรรมไทย  ก่อนที่จะเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ "วัดกัลยาณ์" ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้


 
th