หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

CASSRU ADMIN
2019-08-15 09:59:26

ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

29 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดย อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานภาคสนามสำรวจและฝึกทักษะพื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย  สอดคล้องกับการเรียนการสอนในวิชาสถาปัตยกรรมไทย 1 (Thai Architectural) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานสร้างความรู้และความเข้าใจ ฝึกสำรวจรังวัดงานด้านสถาปัตยกรรมไทย ก่อนที่จะเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (วัดแค สามเสน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ


 
th