หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

CASSRU ADMIN
2019-08-15 09:59:20

ปฏิบัติการภาคสนาม : วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

30 กรกฎาคม 2662 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดย อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานภาคสนามสำรวจ  และฝึกทักษะพื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย  สอดคล้องกับการเรียนการสอนในวิชาสถาปัตยกรรมไทย 1 (Thai Architectural)  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานสร้างความรู้และความเข้าใจ ฝึกสำรวจรังวัดงานด้านสถาปัตยกรรมไทย  ก่อนที่จะเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร หรือวัดบวรนิเวศวิหาร (เดิมชื่อว่า วัดใหม่) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
th