หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลงานรอบคัดเลือก การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปนิกทักษิณ’66
ประกาศผลงานรอบคัดเลือก การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปนิกทักษิณ’66

CASSRU ADMIN
2022-11-15 20:32:25

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวพงศ์ ถาวร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ????????

#ประกาศผลงานรอบคัดเลือก  การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปนิกทักษิณ’66 ระดับ ป.ตรี ปี 3 - 5 หัวข้อเรื่อง ประกวดแบบ THE TOILET: ASA THAKSIN “ห้องน้ำศูนย์อาษาคลาวด์ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์”

 
th