หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดโครงการคัดกรอกมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเปิดโครงการคัดกรอกมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

CASSRU ADMIN
2022-12-15 16:10:56

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานพิธีเปิดโครงการคัดกรอกมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

???? สโรชา บินอับดุลเลาะ :รายงาน

???? ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย :ถ่ายภาพ

 
th