หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศิษย์เก่ารุ่นแรกให้แนวคิดและประสบการณ์การเรียนสถาปัตย์
ศิษย์เก่ารุ่นแรกให้แนวคิดและประสบการณ์การเรียนสถาปัตย์

CASSRU ADMIN
2022-02-16 11:14:34

คุณรติมา กลีบมีผล (พี่แก้ม) ศิษย์เก่ารุ่นแรก (รหัส 57) เล่าประสบการณ์และแนวคิดการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 
th