หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม "แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติตามแนวทางสากล (UNESCO)"
ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม "แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติตามแนวทางสากล (UNESCO)"

CASSRU ADMIN
2019-09-16 17:00:28

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ภาวิณ สุทธินนท์ อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล อ.สุริยันต์ จันทร์สว่าง เข้าร่วมประชุม "แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติตามแนวทางสากล (UNESCO)" ณ ห้อง Lotus 7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สกสว. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Thailand Science Research and Innovation: TSRI) โดยมี ผศ.อนพัทย์ หนองคู เป็นผู้ประสานงาน

ถ่ายภาพร่วมกับ ท่านนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
th