หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับกระบวนการสรรหานายกสภาฯ
ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับกระบวนการสรรหานายกสภาฯ

CASSRU ADMIN
2020-03-20 22:53:06

20 มีนาคม 2563 ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร และผู้แทนนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมรับการสัมภาษณ์ความคิดเห็น ส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม ต่อคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคาร 31
ภาพ : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th