หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

CASSRU ADMIN
2020-03-21 12:22:32

17 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2563 สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์สอดรับมาตรการป้องกัน COVID-19 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการเลือกตั้งเลือกผู้แทนคณจารย์ประจำเพื่อเป็นคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


 
th