หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

CASSRU ADMIN
2022-04-11 12:02:37

ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศษสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)


 
th