หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565

CASSRU ADMIN
2022-03-23 11:40:50

ในช่วงบ่ายของวันนี้ 17 มีนาคม 2565 ดร.ศุภกิจ มูลประมุข ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)


 
th