หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ARD1202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
ARD1202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

CASSRU ADMIN
2023-01-24 08:33:43

ARD1202  การออกแบบสถาปัตยกรรม 2  การออกแบบและเขียนแบบอาคารขนาดเล็ก   สร้างพื้นที่ใช้สอยภายในและภายนอกอาคารให้มีความสัมพันธ์กับ กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน   วิถีการดำเนินชีวิต  จิตวิทยาสถานพักอาศัยทั้งในแบบบุคคลและส่วนบุคคล  จิตวิทยาที่มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์  ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อความเข้าใจและแก้ไขด้วยวิธีการออกแบบ  โดยคำนึงถึงรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง  และระบบโครงสร้างอาคาร

 
th