หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับ การเรียนการสอน Online
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับ การเรียนการสอน Online

CASSRU ADMIN
2020-03-24 13:22:56

สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน Online ผ่านโปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ รองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 


 
th