หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

CASSRU ADMIN
2019-06-17 12:42:44

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562
ที่ http://admission.ssru.ac.th/
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับ 2 หลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง)

 
th