หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานการเรียนการสอนพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานการเรียนการสอนพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2023-04-26 16:01:11

25 เมษายน 2566

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ และน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน - สถาปัตยกรรม) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอนพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมต่อไป นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 5  (นายณัฐดนัย ศรีหอม) ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอนวิชาพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม ให้กับน้องๆ นักเรียนกลุ่มนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอีกด้วย

 
th