หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

CASSRU ADMIN
2023-03-27 11:50:44

22 มีนาคม  2566 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับประชุมออนไลน์ (Google Meet)

 
th