หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > นักศึกษาชั้นปีที 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ส่งเล่มวิทยานิพนธ์
นักศึกษาชั้นปีที 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ส่งเล่มวิทยานิพนธ์

CASSRU ADMIN
2023-03-27 14:39:20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ่ายรูปกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรร

 
th