หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาที่ได้รับรางวัล > สถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ
สถาปัตย์สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ

CASSRU ADMIN
2024-03-15 14:54:55

#สถาปัตย์สวนสุนันทา  #คว้ารางวัลชนะเลิศ  การประกวดแบบสถาปัตยกรรม #งานสถาปนิกบูรพา65 #นาเกลือพัทยา

อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย นายเกริกพล มะหะมาน, นายฉัตรภวิส สื่อสกุล, นายจักรพันธ์ เทพังเทียม, นายถิรวิทย์ เที่ยงทัศน์ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design Student Workshop) จัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกบูรพา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานสถาปนิกบูรพา 65 มีลักษณะการดำเนินงานการเข้าปฏิบัติงานร่วมกัน ออกแบบทางสถาปัตยกรรม ในแนวคิด “แตกต่างอย่างกลมกลืน : SPACE FOR ALL” ที่บอกเล่าถึง แนวความคิด วิธีการจัดการอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน

 สำหรับชื่อผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ชื่อว่า "เมืองเก่า เล่าใหม่" (Sense of Place In Naklua) โดยการลงพื้นที่ชุมชนนาเกลือ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมร่วมกับนิสิตต่างสถาบัน หลังจากเก็บข้อมูล กลับมาทำงานเพื่อส่งแบบเข้าประกวด 2 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านรอบคัดเลือกเป็น 4 ทีมสุดท้าย และได้เข้านำเสนอผลงานในงาน “สถาปนิกบูรพา 65” ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา จังหวัดชลบุรี และทีมนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดแบบสถาปัตยกรรมในครั้งนี้..


 
th