หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "สถานีรถไฟหัวลำโพง" ปฏิบัติการสีน้ำนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
"สถานีรถไฟหัวลำโพง" ปฏิบัติการสีน้ำนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2020-02-28 12:13:32

อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล ผู้สอนรายวิชาการวาดเส้นและแสดงผลงาน 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ "สถานีรถไฟหัวลำโพง" 

 
th