หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแบบสถาปัตยกรรม
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแบบสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2020-03-05 09:31:13

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาตร์ ขอแสดงความยินดีกับ..นายสรุภัค สิทธิโชค และนายอิทธิกร อุปพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแบบสถาปัตยกรรม จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ ในงาน สถาปนิกทักษิน'63 "อาษา-มา-หา-นคร" ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค. 2563 ณ ตลาดริมเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช
.

อ.ที่ปรึกษา : อ.ภาวิณ สุทธินนท์ และ อ.ภัทฐิตา พงศ์ธนา

 
th