หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับ วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 2
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับ วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 2

CASSRU ADMIN
2020-03-31 10:42:54

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับ โปรเจคชิ้นที่ 2 วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (ARD1502 : Architectural Design ll)เครดิต : ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล

 
th