หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอนไลน์ผ่าน ZOOM กับ ARD4906 วิชาการบริหารงานก่อสร้าง
สอนไลน์ผ่าน ZOOM กับ ARD4906 วิชาการบริหารงานก่อสร้าง

CASSRU ADMIN
2020-03-31 14:16:25

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชาการบริหารงานก่อสร้าง เรื่อง การขออนุญาตการก่อสร้าง

ARD4906 การบริหารงานก่อสร้าง Construction  Management 

หลักการเบื้องต้นในการจัดทำแผนบริหารโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์โครงการวินิจฉัยการวางแผนและวิธีก่อสร้าง โครงสร้างองค์กรก่อสร้างและบทบาทขององค์กรต่างๆที่ร่วมกันทำงานในโครงการก่อสร้าง รวมถึงการควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร และติดตามผลให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ                                    


 
th