หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอนออนไลน์ผ่าน Zoom กับ ARD4902 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
สอนออนไลน์ผ่าน Zoom กับ ARD4902 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

CASSRU ADMIN
2020-03-31 14:18:56

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กับรายวิชา ARD4902 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)

การจัดทำโครงการออกแบบ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการและการวางแผนของโครงการต่างๆของธุรกิจออกแบบ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทำงบประมาณโครงการและการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนจากโครงการ การวางแผนโครงการควบคุมการปฏิบัติงานและการประเมินผลของโครงการ
 
th