หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > แนวทางการรับรู้พื้นที่ว่างที่ส่งผลกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
แนวทางการรับรู้พื้นที่ว่างที่ส่งผลกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน

CASSRU ADMIN
2023-05-30 15:41:06

แนวทางการรับรู้พื้นที่ว่างที่ส่งผลกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ประเภท : Natural

     ปัจจุบันระบบนิเวศป่าชายเลนและนิเวศชายฝั่งของประเทศไทยได้ถูกทำลายไปอย่างมาโดยการขยายตัวของชุมชนและการทำนาเกลือ นากุ้ง โรงงานอุสาหกรรม ส่งผลกระทบให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลต่อระบบนิเวศรรรมชาติชายฝั่ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชุมชนและผู้คนที่อาศัยหากิน คือ ชาวบ้านเริ่มที่จะเห็นความสำคัญของระบบ นิเวศลดลงเริ่มมีการทำร้ายและหันมาทำอาชีพอื่นกันแทนซึ่งถ้าพูดถึงระบบนิเวศชายฝั่ งในปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นการทำขึ้นมาของศูนย์วิจัยและองค์กรต่าง ๆ สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าแต่ก็ยังคิดถึงคนที่หากินอยู่กับระบบนิเวศน้อยเกินไป คือ เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ตีกรอบว่า พื้นที่นี้ เป็นเขตอนุรักษ์ เป็นเขตศูนย์วิจัย โดยไม่ได้ให้ชาวประมงหรือชาวบ้านเข้าไป่หากินในพื้นที่จริงเหมือนกับว่าสร้างมาเพื่ออนุรักษ์ป่าไม่ได้ช่วยพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
     จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เกิดโครงการศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป๋าชายเลนเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี้ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นให้แหล่งความรู้ข้อมูลที่จัดแสดงงานวิจัยและแหละท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้พื้นที่ และเป็นที่เรียนรู้สำหรับการศึกษาเชิงนิเวศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์สมุทรสงคราม


ผู้จัดทำ :  นายเกริกพล มะหะมาน

 
th