หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสถานศึกษา"
บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสถานศึกษา"

CASSRU ADMIN
2022-04-05 11:59:29

29 มีนาคม 2565 บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสถานศึกษา" 

 
th