หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมใช้งานฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ประจำปี 2565
การอบรมใช้งานฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ประจำปี 2565

CASSRU ADMIN
2022-04-08 09:44:51

30 มีนาคม 2565 บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าอบรมใช้งานฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นออนไลน์ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

 
th