หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

CASSRU ADMIN
2022-04-08 09:49:56

7 เมษายน 2565 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

 
th