หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดทำทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตชี้แจงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร
การจัดทำทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตชี้แจงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร

CASSRU ADMIN
2022-04-08 09:53:36

บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตชี้แจงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet

 
th