หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 รอบที่ 4 Direct Admission
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภา ...
2024-05-14 14:26:31
เปิดรับบทความตีพิมพ์ใน วารสาร "ตำหนัก" ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ&n ...
2024-03-29 10:27:57
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารหมู่บ้านแบบมืออาชีพ สำหรับคณะกรรมการและนิติบุคคลหมู่บ้าน รุ่นที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตการบริหารหมู่บ้านแบบมืออาชีพ สำหรับคณะกรรมการและนิติบุคคลหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 ...
2024-05-09 15:32:52
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ...
2024-05-09 13:14:06
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 รอบที่ 1 Portfolio
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญา ...
2024-01-12 15:18:49
รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 Quota
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภา ...
2024-04-05 15:39:25
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2/2566
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th ...
2023-12-15 13:34:16
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2566
ประกาศการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/25 ...
2023-12-01 14:54:34
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
***ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.a ...
2023-12-01 14:22:00
ประกาศย้อนหลัง
th