หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 Portfolio (รับตรง) ครั้งที่ 2
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ภาคปกติ Portfoli ...
2023-09-18 10:33:33
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา**สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิ ...
2023-07-21 10:40:51
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 1/2566
***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th*** ...
2023-07-14 10:45:39
ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารตำหนัก ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารตำหนัก วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาหรื ...
2023-07-13 14:54:04
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอประกาศสาขาวิชา #เพิ่มเติม ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในร ...
2023-07-10 14:36:16
อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขาที่ศึกษา ณ ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการการอบรมพัฒนาท ...
2023-07-10 13:56:44
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
Welcomeยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566热烈欢迎新同学 ...
2023-07-07 13:51:06
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566เพื่อตรวจสอบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ท ...
2023-06-23 11:33:09
ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2566 (ภาคปกติ)
ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2566 (ภาคปกติ) . ...
2023-07-13 14:39:42
ประกาศย้อนหลัง
th